Nollywoods nya röster

Strax före årsskiftet skakades Nigeria av en ny massaker när två självmordsbombare slog till mot en marknad i Madagali i nordöstra Nigeria. Kulturantropologen Jenny Ekström har besökt världens näst största filmindustri där filmen ständigt rör sig i dialog med samhällsutvecklingen.

Den nigerianska filmindustrin, Nollywood, är den näst största filmindustrin i världen efter Bollywood. Med en snittproduktion på närmare tusen filmer per år har man passerat Hollywood med råge. Med perspektiv långt från västvärldens filmindustrier har Nollywood blivit en viktig spegelbild för befolkningen i Nigeria, men också den nigerianska diasporan över hela världen.

Nollywoods historia hänger tätt samman med Nigerias, och med tiden har filmindustrin också blivit en viktig del av landets ekonomi. Händelser och aktuella frågor gör ofta ett omedelbart avtryck i filmen. Nigerias närhistoria från Biafrakriget till dagens terrorvåg och skräcken för jihadistiska terroristorganisationer som Boko Haram har präglat många filmskapare, samtidigt som det görs många filmer om det bekväma livet i Lagos växande medelklass. Tidigare kontrollerade regeringen i landet vad som visades på biograferna och få biofilmer spelade in sina kostnader. Den stränga militärdiktaturen som styrde landet på 1990-talet i kombination med andra ekonomiska faktorer gjorde att kreativiteten tog nya former och omvägar.Då togs det första stegen mot en småskalig, närproducerad filmkultur som inte liknade någon annan, men som idag har fått flera efterföljare i närområdet. Modellen har visat sig vara ekonomiskt framgångsrik, och har också uppmärksammats som ett politiskt projekt: i en tid när många filmmarknader domineras av de senaste blockbusterfilmerna från Hollywood, väljer den nigerianska masspubliken att se närproducerade filmer som relaterar till publikens egen verklighet. Det hela började med att filmintresserade personer spelade in billiga produktioner som massproducerades och gavs ut på vhs. Idag ges omkring 30 videofilmer ut per vecka, och i regel släpps de direkt till vcd och dvd utan att passera någon av landets få biografer. Det svindlande produktionstempot hålls uppe tack vare låga budgetar och en snabb inspelningstakt; en film kan spelas in på en knapp vecka och släppas på marknaden kort därpå, vilket gör att investeringarna snabbt kan gå tillbaka till nya produktioner.

Chris Obi Rapus Living in Bondage anses vara den film som innebar startskottet för den moderna filmproduktionen i landet, den släpptes 1992 och var en melodramatisk thriller med övernaturliga inslag som snabbt fick en stor publik. Den nigerianska filmindustrin är sprungen ur televisionens såpoperor och kringresande teaterunderhållning. Det ger filmer som ofta är händelserika, berör starka vardagsaktuella ämnen och bjuder allt som ofta in till diskussion. Living in Bondage behandlade ämnen som makt, rikedom, familjerelationer och ockultism. Den blev enorm succé och betraktas idag som en kultfilm som gett många tematiska efterföljare.

Ofta skiljer man på den här typen av videofilmer som släpps direkt på vcd och dvd från den nya våg av filmer, ofta beskriven som New Nollywood, som satsat på högre produktionsvärden och konstnärlig höjd. Här ryms uppmärksammade filmer som Half of a Yellow Sun, som med en rekordbudget på nio miljoner dollar blev den största produktionen i Nigerias filmhistoria, och andra påkostade produktioner med en internationell potential. Filmer som Flower Girl och October 1 har släppts på stora vod-plattformar och växande vod-tjänster som Iroko gör Nollywoodfilmer tillgängliga över hela världen. Filmerna är fortfarande främst populära inom den nigerianska diasporan, men tillgängligheten och produktionskvaliteten ställer också Nollywood inför nya möjligheter. Man befinner sig i ett historiskt ögonblick då man för första gången verkligen har chans att bli en filmisk världsangelägenhet i stil med Bollywood och Hollywood, vilket samtidigt skulle innebära ett avsteg från den framgångsrika väg som hittills gjort filmindustrin helt enorm nationellt.

2014 gick Nigeria om Sydafrika som den största ekonomin på den afrikanska kontinenten sett till BNP. Filmindustrin är nu en av de branscher som bidrar till flest arbetstillfällen inom den privata sektorn. Nollywood har tillsammans med IT-branschen, mode- och musikindustrin bidragit till att minska de kännbara effekterna av de fallande oljepriserna i ett land där oljeproduktionen idag står för omkring 70% av statens inkomster.

I takt med de sinande oljeintäkterna sätter den nigerianska staten ett allt större hopp till filmindustrin, även om den inhemska ekonomiska potentialen fortfarande hindras av att det finns relativt få biografer i landet. Men filmer som Fifty och Beyond Blood söker sig nu ut i ett globalt sammanhang där en större publik också kan innebära finansiering för framtida produktioner. Som en filmindustri som börjat från noll har Nollywood utan statens hjälp format en ny afrikansk filmkultur som tematiskt och i sitt berättande skiljer sig radikalt från västvärldens. Den nigerianska filmen är en av världens mest intressanta. Vilket som blir Nollywoods nästa steg kommer få konsekvenser inte bara i Afrika, utan för hela den globala filmkulturen.

FESTIVALENS NIGERIANSKA SEKTION – NEXT: NOLLYWOOD


Jenny Ekström

nollywood3.jpg
nollywood4.jpg
nollywood2.jpg
nollywood1.jpg