Fokus: Sápmi

Sápmi sträcker ut sig över stora delar av norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland. På filmkartan har området ofta fungerat som exotisk kuliss i andras berättelser, men de senaste åren har samiska filmskapare tagit allt mer plats med sina egna historier. Det har skapats ett samiskt filminstitut och den samiska filmproduktionen har växt och blivit allt mer intressant.

– Sápmi har utvecklats till en väldigt spännande filmregion, med en ny generation intressanta regissörer. Det är både konstnärligt och politiskt angeläget att ta ett större grepp på den samiska filmen, säger Jonas Holmberg.

Se alla filmerna som ingår i temat här.

Förutom djupdykningen i samisk film ordnar festivalen en stor samisk fest på klubben Yaki-Da 1 februari. Uppträder gör bland annat ÁRA, Maxida Märak och spoken word-artisten Timimie Märak, kända från SVT:s Sápmi Sisters.

fokus-s-pmi_og.jpg